អត្ថប្រយោជន៍នៃការអាន និងសិក្សាព្រះគម្ពីរប្រចាំថ្ងៃ

[fusion_builder_container type=”flex” hundred_percent=”no” hundred_percent_height=”no” hundred_percent_height_scroll=”no” align_content=”stretch” flex_align_items=”flex-start” flex_justify_content=”flex-start” hundred_percent_height_center_content=”yes” equal_height_columns=”no” container_tag=”div” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” status=”published” border_style=”solid” box_shadow=”no” box_shadow_blur=”0″ box_shadow_spread=”0″ gradient_start_position=”0″ gradient_end_position=”100″ gradient_type=”linear” radial_direction=”center center” linear_angle=”180″ background_position=”center center” background_repeat=”no-repeat” fade=”no” background_parallax=”none” enable_mobile=”no” parallax_speed=”0.3″ background_blend_mode=”none” video_aspect_ratio=”16:9″ video_loop=”yes” video_mute=”yes” pattern_bg=”none” pattern_bg_style=”default” pattern_bg_opacity=”100″ pattern_bg_blend_mode=”normal” mask_bg=”none” mask_bg_style=”default” mask_bg_opacity=”100″ mask_bg_transform=”left” mask_bg_blend_mode=”normal” absolute=”off” absolute_devices=”small,medium,large” sticky=”off” sticky_devices=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” sticky_transition_offset=”0″ scroll_offset=”0″ animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_delay=”0″ filter_hue=”0″ filter_saturation=”100″ filter_brightness=”100″ filter_contrast=”100″ filter_invert=”0″ filter_sepia=”0″ filter_opacity=”100″ filter_blur=”0″ filter_hue_hover=”0″ filter_saturation_hover=”100″ filter_brightness_hover=”100″ filter_contrast_hover=”100″ filter_invert_hover=”0″ filter_sepia_hover=”0″ filter_opacity_hover=”100″ filter_blur_hover=”0″ background_color=”var(–awb-color2)” padding_left=”0px” border_radius_top_left=”10″ border_radius_top_right=”10″ border_radius_bottom_right=”10″ border_radius_bottom_left=”10″ border_sizes_top=”2″ border_sizes_right=”2″ border_sizes_bottom=”2″ border_sizes_left=”2″ border_color=”var(–awb-color4)” margin_bottom=”0px” padding_bottom=”0px”][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ layout=”1_1″ align_self=”auto” content_layout=”column” align_content=”flex-start” valign_content=”flex-start” content_wrap=”wrap” center_content=”no” column_tag=”div” target=”_self” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” sticky_display=”normal,sticky” order_medium=”0″ order_small=”0″ hover_type=”none” border_style=”solid” box_shadow=”no” box_shadow_blur=”0″ box_shadow_spread=”0″ z_index_subgroup=”regular” background_type=”single” gradient_start_position=”0″ gradient_end_position=”100″ gradient_type=”linear” radial_direction=”center center” linear_angle=”180″ lazy_load=”avada” background_position=”left top” background_repeat=”no-repeat” background_blend_mode=”none” sticky=”off” sticky_devices=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” absolute=”off” filter_type=”regular” filter_hover_element=”self” filter_hue=”0″ filter_saturation=”100″ filter_brightness=”100″ filter_contrast=”100″ filter_invert=”0″ filter_sepia=”0″ filter_opacity=”100″ filter_blur=”0″ filter_hue_hover=”0″ filter_saturation_hover=”100″ filter_brightness_hover=”100″ filter_contrast_hover=”100″ filter_invert_hover=”0″ filter_sepia_hover=”0″ filter_opacity_hover=”100″ filter_blur_hover=”0″ transform_type=”regular” transform_hover_element=”self” transform_scale_x=”1″ transform_scale_y=”1″ transform_translate_x=”0″ transform_translate_y=”0″ transform_rotate=”0″ transform_skew_x=”0″ transform_skew_y=”0″ transform_scale_x_hover=”1″ transform_scale_y_hover=”1″ transform_translate_x_hover=”0″ transform_translate_y_hover=”0″ transform_rotate_hover=”0″ transform_skew_x_hover=”0″ transform_skew_y_hover=”0″ transition_duration=”300″ transition_easing=”ease” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_delay=”0″ last=”true” border_position=”all” first=”true” min_height=”” link=””][fusion_text animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_delay=”0″ hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” sticky_display=”normal,sticky” margin_right=”30″ margin_left=”30″ margin_top=”10″]ស្វែងយល់អំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការអាន និងសិក្សាព្រះគម្ពីរប្រចាំថ្ងៃជាមួយនឹងសៀវភៅសិក្សា Quiet Time នេះ។ ស្វែងយល់ពីអំណាច និងការណែនាំដែលកើតចេញពីការរំពឹងគិតលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ ហើយស្វែងរកគន្លឹះជាក់ស្តែង សម្រាប់ការបញ្ចូលការអានព្រះគម្ពីរ និងកំណត់ហេតុប្រចាំថ្ងៃទៅក្នុងការអនុវត្តខាងវិញ្ញាណរបស់អ្នក។ ពង្រឹងការយល់ដឹងរបស់អ្នកអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គ ហើយរីកចម្រើនក្នុងទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកជាមួយទ្រង់ តាមរយៈអំណាចនៃការសិក្សាព្រះគម្ពីរប្រចាំថ្ងៃ។[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container][fusion_builder_container type=”flex” hundred_percent=”no” equal_height_columns=”no” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” background_position=”center center” background_repeat=”no-repeat” fade=”no” background_parallax=”none” parallax_speed=”0.3″ video_aspect_ratio=”16:9″ video_loop=”yes” video_mute=”yes” border_style=”solid” margin_top=”40px” padding_top=”0px”][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_2″ layout=”1_2″ align_self=”auto” content_layout=”column” align_content=”flex-start” valign_content=”flex-start” content_wrap=”wrap” center_content=”no” column_tag=”div” target=”_self” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” sticky_display=”normal,sticky” order_medium=”0″ order_small=”0″ hover_type=”none” border_style=”solid” box_shadow=”no” box_shadow_blur=”0″ box_shadow_spread=”0″ z_index_subgroup=”regular” background_type=”single” gradient_start_position=”0″ gradient_end_position=”100″ gradient_type=”linear” radial_direction=”center center” linear_angle=”180″ lazy_load=”avada” background_position=”left top” background_repeat=”no-repeat” background_blend_mode=”none” sticky=”off” sticky_devices=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” absolute=”off” filter_type=”regular” filter_hover_element=”self” filter_hue=”0″ filter_saturation=”100″ filter_brightness=”100″ filter_contrast=”100″ filter_invert=”0″ filter_sepia=”0″ filter_opacity=”100″ filter_blur=”0″ filter_hue_hover=”0″ filter_saturation_hover=”100″ filter_brightness_hover=”100″ filter_contrast_hover=”100″ filter_invert_hover=”0″ filter_sepia_hover=”0″ filter_opacity_hover=”100″ filter_blur_hover=”0″ transform_type=”regular” transform_hover_element=”self” transform_scale_x=”1″ transform_scale_y=”1″ transform_translate_x=”0″ transform_translate_y=”0″ transform_rotate=”0″ transform_skew_x=”0″ transform_skew_y=”0″ transform_scale_x_hover=”1″ transform_scale_y_hover=”1″ transform_translate_x_hover=”0″ transform_translate_y_hover=”0″ transform_rotate_hover=”0″ transform_skew_x_hover=”0″ transform_skew_y_hover=”0″ transition_duration=”300″ transition_easing=”ease” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_delay=”0″ last=”false” border_position=”all” first=”true” min_height=”” link=””][fusion_text]

1. ការសរសើរ និងថ្វាយបង្គំ៖

ចម្រៀង​មួយ​បទ​ដែល​ស័ក្តិសម​នឹង​ប្រធានបទ​នៃ​អត្ថប្រយោជន៍​នៃ​ការ​អាន​និង​សិក្សា​ព្រះ​គម្ពីរ​ប្រចាំថ្ងៃ​គឺ «Word of God Speak» ពី MercyMe។ ទំនុកច្រៀង​នៃ​បទ​ចម្រៀង​ផ្ដោត​លើ​អំណាច និង​ការ​សម្រាល​ទុក្ខ​ដែល​បាន​មក​ពី​ការ​ឮ​ព្រះបន្ទូល​របស់​ព្រះ និង​បំណង​ចង់​ឮ​សំឡេង​ទ្រង់​តាម​រយៈ​វា។

[/fusion_text][/fusion_builder_column][fusion_builder_column type=”1_2″ layout=”1_2″ align_self=”auto” content_layout=”column” align_content=”flex-start” valign_content=”flex-start” content_wrap=”wrap” center_content=”no” column_tag=”div” target=”_self” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” sticky_display=”normal,sticky” order_medium=”0″ order_small=”0″ hover_type=”none” border_style=”solid” box_shadow=”no” box_shadow_blur=”0″ box_shadow_spread=”0″ z_index_subgroup=”regular” background_type=”single” gradient_start_position=”0″ gradient_end_position=”100″ gradient_type=”linear” radial_direction=”center center” linear_angle=”180″ lazy_load=”avada” background_position=”left top” background_repeat=”no-repeat” background_blend_mode=”none” sticky=”off” sticky_devices=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” absolute=”off” filter_type=”regular” filter_hover_element=”self” filter_hue=”0″ filter_saturation=”100″ filter_brightness=”100″ filter_contrast=”100″ filter_invert=”0″ filter_sepia=”0″ filter_opacity=”100″ filter_blur=”0″ filter_hue_hover=”0″ filter_saturation_hover=”100″ filter_brightness_hover=”100″ filter_contrast_hover=”100″ filter_invert_hover=”0″ filter_sepia_hover=”0″ filter_opacity_hover=”100″ filter_blur_hover=”0″ transform_type=”regular” transform_hover_element=”self” transform_scale_x=”1″ transform_scale_y=”1″ transform_translate_x=”0″ transform_translate_y=”0″ transform_rotate=”0″ transform_skew_x=”0″ transform_skew_y=”0″ transform_scale_x_hover=”1″ transform_scale_y_hover=”1″ transform_translate_x_hover=”0″ transform_translate_y_hover=”0″ transform_rotate_hover=”0″ transform_skew_x_hover=”0″ transform_skew_y_hover=”0″ transition_duration=”300″ transition_easing=”ease” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_delay=”0″ last=”true” border_position=”all” first=”false” min_height=”” link=””][fusion_youtube autoplay=”false” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” structured_data=”off” id=”https://www.youtube.com/watch?v=4JK_6osCH74″ /][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container][fusion_builder_container type=”flex” hundred_percent=”no” equal_height_columns=”no” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” background_position=”center center” background_repeat=”no-repeat” fade=”no” background_parallax=”none” parallax_speed=”0.3″ video_aspect_ratio=”16:9″ video_loop=”yes” video_mute=”yes” border_style=”solid”][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ layout=”1_1″ background_position=”left top” border_style=”solid” border_position=”all” spacing=”yes” background_repeat=”no-repeat” margin_top=”0px” margin_bottom=”0px” animation_speed=”0.3″ animation_direction=”left” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” center_content=”no” last=”true” hover_type=”none” background_blend_mode=”overlay” first=”true” min_height=”” link=””][fusion_text]

2. ការអានព្រះគម្ពីរ៖

«ព្រះ‌បន្ទូល​នៃ​ទ្រង់​ជា​ចង្កៀង​ដល់​ជើង​ទូលបង្គំ ហើយ​ជា​ពន្លឺ​បំភ្លឺ​ផ្លូវ​របស់ទូលបង្គំ​ផង»។ — ទំនុកដំកើង ១១៩:១០៥ (KJV)

 

3. ការសិក្សាព្រះគម្ពីរ៖ អំណាច និងការណែនាំនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះ

សេចក្តីផ្តើម៖

ព្រះគម្ពីរគឺជាសៀវភៅដ៏អស្ចារ្យមួយដែលមានសាររបស់ព្រះជាម្ចាស់ដល់យើង។ វាពោរពេញទៅដោយរឿង ការបង្រៀន និងប្រាជ្ញាដែលអាចដឹកនាំ និងផ្លាស់ប្តូរជីវិតរបស់យើង។ ពេល​យើង​អាន​និង​សិក្សា​ព្រះ​គម្ពីរ​ជាប្រចាំថ្ងៃ យើង​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​ព្រះជាម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលមកកាន់យើង។ ដោយ​បើក​សម្ដែង​សេចក្ដី​ពិត និង​ប្រាជ្ញា​របស់​ទ្រង់។ នៅក្នុងទំនុកតម្កើង 119:105 អ្នក​តែង​ទំនុកតម្កើង​ប្រកាស​ថា

«ព្រះ‌បន្ទូល​នៃ​ទ្រង់​ជា​ចង្កៀង​ដល់​ជើង​ទូលបង្គំ

ហើយ​ជា​ពន្លឺ​បំភ្លឺ​ផ្លូវ​របស់ទូលបង្គំ​ផង»។ ខគម្ពីរ​នេះ​គូស​បញ្ជាក់​អំពី​អំណាច និង​ការ​ណែនាំ​ដែល​មក​ពី​ការ​អាន និង​សិក្សា​ព្រះគម្ពីរ​ជា​ប្រចាំថ្ងៃ។ នៅក្នុងធម្មទេសនានេះ យើងនឹងស្វែងយល់ពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការអាន និងសិក្សាព្រះគម្ពីរប្រចាំថ្ងៃ និងរបៀបដែលវាអាចផ្លាស់ប្តូរជីវិតរបស់យើង។

តួសេចក្តី៖

អំណាចនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់៖ ការអាន និងសិក្សាព្រះគម្ពីរជាប្រចាំថ្ងៃ អនុញ្ញាតឱ្យយើងចូលទៅក្នុងអំណាចនៃព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់។ ព្រះ​គម្ពីរ​មិន​គ្រាន់​តែ​ជា​សៀវភៅ​ណា​មួយ​ប៉ុណ្ណោះ​ទេ ប៉ុន្តែ​វា​ជា​ព្រះ​បន្ទូល​ដែល​មាន​ជីវិត​រស់​នៅ និង​សកម្ម។ ពេល​យើង​អាន​និង​សិក្សា​គម្ពីរ យើង​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​ព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់​មាន​បន្ទូល​មក​យើង ហើយ​កែប្រែ​ជីវិត​របស់​យើង។ ហេព្រើរ 4:12 ចែងថា «ពី​ព្រោះ ឯ​ព្រះ‌បន្ទូល​នៃ​ព្រះ​នោះ​រស់​នៅ ហើយ​ពូកែ​ផង ក៏​មុត​ជាង​ដាវ​ណា​មាន​មុខ​២ ទាំង​ធ្លុះ​ចូល​ទៅ ទាល់​តែ​កាត់​ព្រលឹង​នឹង​វិញ្ញាណ ហើយ​សន្លាក់ នឹង​ខួរ​ឆ្អឹង​ដាច់​ពី​គ្នា ទាំង​ពិចារណា​អស់​ទាំង​គំនិត​ដែល​ចិត្ត​គិត ហើយ​ដែល​សំរេច​ដែរ»។

ការណែនាំនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់៖ ព្រះគម្ពីរផ្តល់ការណែនាំ និងទិសដៅសម្រាប់ជីវិតរបស់យើង។ វាផ្តល់ឱ្យយើងនូវផែនទីមួយដើម្បីធ្វើតាម និងជួយយើងធ្វើការសម្រេចចិត្តដោយផ្អែកលើព្រះហឫទ័យ​របស់ព្រះអង្គ។ ទំនុកតម្កើង 119:105 ចែង​ថា​៖ ​«​ព្រះ‌បន្ទូល​នៃ​ទ្រង់​ជា​ចង្កៀង​ដល់​ជើង​ទូលបង្គំ

ហើយ​ជា​ពន្លឺ​បំភ្លឺ​ផ្លូវ​របស់ទូលបង្គំ​ផង»។ នៅពេល​យើង​អាន និង​សិក្សា​ព្រះគម្ពីរ យើង​ទទួលបាន​ការយល់ដឹង​កាន់តែ​ស៊ីជម្រៅ​អំពី​ព្រះហឫទ័យ​របស់​ព្រះជាម្ចាស់ និង​របៀប​ដែល​យើង​អាច​រស់នៅ​តាម​ផែនការ​របស់​ទ្រង់ ។

ការផ្លាស់ប្តូរនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់៖ ការអាន និងសិក្សាព្រះគម្ពីរជាប្រចាំថ្ងៃ អាចផ្លាស់ប្តូរជីវិតរបស់យើង។ វា​អាច​កែប្រែ​និងផ្លាស់ប្តូរ​ចិត្តរបស់យើងឡើងវិញ។ រ៉ូម 12:2 ចែងថា «កុំ​ឲ្យ​ត្រាប់​តាម​សម័យ​នេះ​ឡើយ ចូរ​ឲ្យ​អ្នក​រាល់​គ្នា​បាន​ផ្លាស់​ប្រែ​វិញ ដោយ​គំនិត​បាន​កែ​ជា​ថ្មី​ឡើង ដើម្បី​នឹង​អាច​ល​មើល​ឲ្យ​បាន​ស្គាល់​បំណង​ព្រះ‌ហឫទ័យ​នៃ​ព្រះ ដែល​ល្អ ស្រួល​ទទួល ហើយ​គ្រប់​លក្ខណ៍​ផង»។ ពេល​យើង​អាន​និង​សិក្សា​ព្រះគម្ពីរ យើង​អនុញ្ញាត​ឱ្យ​ព្រះបន្ទូល​របស់​ព្រះជាម្ចាស់​កែប្រែ​យើង ហើយ​ធ្វើ​ឱ្យ​យើង​កាន់តែ​ដូច​ទ្រង់។

សេចក្តីសន្និដ្ឋាន៖

សរុបមក ការអាននិងសិក្សាព្រះគម្ពីរប្រចាំថ្ងៃ គឺចាំបាច់សម្រាប់ការលូតលាស់ និងការផ្លាស់ប្តូរខាងវិញ្ញាណរបស់យើង។ វាអនុញ្ញាតឱ្យយើងចូលទៅក្នុងអំណាចនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ ទទួលបានការណែនាំ ទិសដៅសម្រាប់ជីវិតរបស់យើង និងបទពិសោធន៍នៃការផ្លាស់ប្តូរ។ សូម​ឲ្យ​យើង​ប្ដេជ្ញា​ចិត្ត​អាន​និង​សិក្សា​ព្រះ​គម្ពីរ​ជាប្រចាំថ្ងៃ ដោយ​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​ព្រះ​បន្ទូល​របស់​ព្រះអង្គ​មាន​បន្ទូល​មក​កាន់​យើង ហើយ​កែប្រែ​ជីវិត​របស់​យើង។

 

4. ការរំពឹងគិត

ព្រះគម្ពីរគឺជាសៀវភៅដ៏មានឥទ្ធិពលដែលមានសមត្ថភាពផ្លាស់ប្តូរជីវិតរបស់យើង។ ពេល​យើង​អាន​និង​សិក្សា​ព្រះ​គម្ពីរ​ជា​ប្រចាំថ្ងៃ យើង​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​ព្រះ​បន្ទូល​របស់​ព្រះជាម្ចាស់​មាន​បន្ទូល​មកកាន់​យើង ហើយ​បើក​សម្ដែង​សេចក្ដី​ពិត និង​ប្រាជ្ញា​របស់​ទ្រង់។ ទំនុកតម្កើង 119:105 ចែង​ថា

​«​ព្រះ‌បន្ទូល​នៃ​ទ្រង់​ជា​ចង្កៀង​ដល់​ជើង​ទូលបង្គំ

ហើយ​ជា​ពន្លឺ​បំភ្លឺ​ផ្លូវ​របស់ទូលបង្គំ​ផង»។ ខគម្ពីរ​នេះ​រំឭក​យើង​ថា ព្រះគម្ពីរ​គឺ​ដូចជា​ចង្កៀង​ដែល​ដឹកនាំ​យើង​ឱ្យឆ្លងកាត់​ភាពងងឹត​នៃ​ពិភពលោក​នេះ។ វាបំភ្លឺផ្លូវរបស់យើង ហើយផ្តល់ឱ្យយើងនូវប្រាជ្ញា និងទិសដៅដែលយើងត្រូវការ ដើម្បីរុករកឧបសគ្គនៃជីវិត។

ការរំពឹងគិតលើខ្លឹមសារនៃការសិក្សាព្រះគម្ពីរ យើងត្រូវបានរំលឹកអំពីសារៈសំខាន់នៃការអាន និងសិក្សាព្រះគម្ពីរប្រចាំថ្ងៃ។ វាមិនមែនគ្រាន់តែជាកាតព្វកិច្ចសាសនាប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែជាមធ្យោបាយដើម្បីចូលទៅជិតព្រះជាម្ចាស់ ហើយយល់ពីព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់សម្រាប់ជីវិតរបស់យើង។ នៅពេលយើងបើកចិត្ត និងគំនិតរបស់យើងចំពោះព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ យើងអញ្ជើញវិញ្ញាណរបស់ទ្រង់ឱ្យមានបន្ទូលមកកាន់យើង ហើយផ្លាស់ប្តូរយើងពីខាងក្នុងមកខាងក្រៅ។

ពេល​យើង​រំពឹង​គិត​អំពី​អំណាច និង​ការ​ណែនាំ​នៃ​ព្រះបន្ទូល​របស់​ព្រះជាម្ចាស់ នោះ​យើង​អាច​សួរ​ខ្លួន​យើង​ថា ៖ តើ​ខ្ញុំ​កំពុង​អាន​និង​សិក្សា​ព្រះគម្ពីរ​រាល់​ថ្ងៃ​ឬ​ទេ? តើ​ខ្ញុំ​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​ព្រះបន្ទូល​របស់​ព្រះ​ជាម្ចាស់កែប្រែ​ខ្ញុំ ហើយ​ដឹកនាំ​ខ្ញុំ​ទៅ​ផ្លូវ​របស់​ខ្លួនឬ​ទេ? តើខ្ញុំកំពុងស្វែងរកព្រះហឫទ័យ និងប្រាជ្ញារបស់ទ្រង់ក្នុងគ្រប់ទិដ្ឋភាពនៃជីវិតរបស់ខ្ញុំទេ? ទាំងអស់នេះគឺជាសំណួរសំខាន់ៗដែលត្រូវសញ្ជឹងគិតនៅពេលយើងស្វែងរកដើម្បីរីកចម្រើនក្នុងទំនាក់ទំនងរបស់យើងជាមួយព្រះ ហើយក្លាយដូចជាទ្រង់កាន់តែច្រើន។

តាមរយៈ​ការអាន​និង​ការសិក្សា​ព្រះគម្ពីរ​ប្រចាំថ្ងៃ យើង​អាច​ជួប​ប្រទះ​ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ ការ​កែប្រែ និង​ទំនាក់ទំនង​កាន់តែ​ស៊ីជម្រៅ​ជាមួយ​ព្រះជាម្ចាស់។ សូម​ឲ្យ​យើង​ចាត់​ទុក​វា​ជា​អាទិភាព​ក្នុង​ការ​ចំណាយ​ពេល​នៅ​ក្នុង​ព្រះ​បន្ទូល​របស់​ព្រះ​ជាម្ចាស់ជា​រៀង​រាល់​ថ្ងៃ ដោយ​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​ទ្រង់​មាន​បន្ទូល​មក​កាន់​យើង ហើយ​ដឹកនាំ​យើង​លើ​ផ្លូវ​របស់​ខ្លួនយើង។ សូម​ឲ្យ​យើង​ដូច​ជា​អ្នក​តែង​ទំនុកតម្កើង​ដែល​បាន​ប្រកាស​ថា​៖ ​«​ឱ​ទូលបង្គំ​ស្រឡាញ់​ក្រិត្យ‌វិន័យ​របស់​ទ្រង់​ណាស់​ហ្ន៎

ទូលបង្គំ​រំពឹង​គិត​ពី​ក្រិត្យ‌វិន័យ​នោះ​ជា​ដរាប​រាល់​ថ្ងៃ»។ (ទំនុកដំកើង 119:97)

 

5. ការអធិស្ឋាន៖

ឱព្រះជាម្ចាស់​​អើយ,

សូមអរគុណចំពោះអំណោយនៃពាក្យរបស់ទ្រង់។ យើង​ទទួល​ស្គាល់​ថា ពាក្យ​របស់​ព្រះ​គឺ​ជា​ចង្កៀង​ដល់​ជើង​យើង ហើយ​ជា​ពន្លឺ​ដល់​ផ្លូវ​របស់​យើង។ យើងអធិស្ឋានសុំឱ្យព្រះអង្គផ្តល់ឱ្យយើងនូវការស្រេកឃ្លានចំពោះពាក្យរបស់ទ្រង់ដើម្បីឱ្យយើងអាចរីកចម្រើននៅក្នុងចំណេះដឹង ប្រាជ្ញានិងបទពិសោធន៍នៃការផ្លាស់ប្តូរ។ សូម​ជួយ​យើង​ឲ្យ​ឧស្សាហ៍​អាន​និង​សិក្សា​ព្រះ​គម្ពីរ​ជា​រៀង​រាល់​ថ្ងៃ ដើម្បី​យើង​អាច​ចូល​ទៅ​ជិត​ទ្រង់ ហើយ​យល់​ពី​ព្រះហឫទ័យរបស់​ទ្រង់​សម្រាប់​ជីវិត​របស់​យើង។

យើងសុំការណែនាំ និងទិសដៅរបស់ទ្រង់ក្នុងគ្រប់ទិដ្ឋភាពនៃជីវិតរបស់យើង។ សូម​ឲ្យ​ពាក្យ​សម្ដី​របស់​ព្រះអង្គត្រូវ​ជា​មូលដ្ឋាន​គ្រឹះ​ដែល​យើង​កសាង​ជីវិត​របស់​យើង ហើយ​សូម​ឲ្យ​វា​រៀបចំ​គំនិត ពាក្យ​សម្ដី និង​សកម្មភាព​របស់​យើង។ យើងអធិស្ឋានសម្រាប់ប្រាជ្ញា និងការយល់ដឹងរបស់ទ្រង់ នៅពេលយើងរុករកឧបសគ្គនៃជីវិត ហើយយើងជឿជាក់លើការសន្យារបស់ទ្រង់ថាព្រះអង្គនឹងមិនចាកចេញពីយើង ឬបោះបង់ចោលយើងឡើយ។

យើងសុំជំនួយពីព្រះអង្គ ដើម្បីអនុវត្តការបង្រៀននៃព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ នៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់យើង ដើម្បីយើងអាចជាពន្លឺដល់ពិភពលោក ហើយនាំសិរីរុងរឿងដល់ព្រះនាមរបស់ព្រះជាម្ចាស់។ យើង​អធិស្ឋាន​សម្រាប់​អ្នក​ដែល​មិន​ស្គាល់ព្រះអង្គ ​ថា​ពួកគេ​អាច​មក​ទទួល​បាន​បទពិសោធន៍​នៃ​អំណាច​និង​ការ​ផ្លាស់ប្តូរ​នៃ​ពាក្យ​របស់​ទ្រង់​ក្នុង​ជីវិត​របស់​ពួកគេដែរ។

ក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ យើងសូមថ្លែងអំណរគុណ និងសរសើរចំពោះសេចក្តីស្រឡាញ់ ព្រះគុណ និងសេចក្តីស្មោះត្រង់របស់ព្រះអង្គ។ សូមឱ្យយើងបន្តរីកចម្រើនក្នុងទំនាក់ទំនងរបស់យើងជាមួយនឹងទ្រង់ តាមរយៈអំណាច និងការណែនាំនៃពាក្យរបស់ទ្រង់។ សូមអធិស្ឋានក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ។ អាម៉ែន។

 

6. ការធ្វើកំណត់ហេតុ និងការអនុវត្ត៖

នេះគឺជាជំហានជាក់ស្តែងមួយចំនួនដែលអ្នកអាចប្រើដើម្បីអនុវត្តការណែនាំពីសៀវភៅសិក្សា Quiet Time ក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នក៖

ទុកពេលជាក់លាក់ណាមួយជារៀងរាល់ថ្ងៃ ដើម្បីអាន និងសិក្សាព្រះគម្ពីរ។ វាអាចជាពេលព្រឹកព្រលឹម អំឡុងពេលសម្រាកអាហារថ្ងៃត្រង់របស់អ្នក ឬមុនពេលអ្នកចូលគេង។ អ្វី​ដែល​សំខាន់​គឺ​ត្រូវ​ធ្វើ​វា​ជា​ផ្នែក​មួយ​នៃ​ទម្លាប់​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​របស់​អ្នក។

ជ្រើសរើស​ខគម្ពីរ ឬ​វគ្គ​បទគម្ពីរ​មួយ​ដើម្បី​ផ្តោត​លើ​រៀងរាល់ថ្ងៃ។ អ្នក​អាច​ប្រើ​ខគម្ពីរ KJV ដែល​មាន​ក្នុង​សៀវភៅ​សិក្សា​នេះ ឬ​ស្វែងរក​ពាក្យ​ដែល​និយាយ​ទៅកាន់​អ្នក​ផ្ទាល់។

ប្រើសៀវភៅកំណត់ហេតុដើម្បីកត់ត្រាគំនិត ការឆ្លុះបញ្ចាំង និងការអធិស្ឋានរបស់អ្នក។ អ្នក​អាច​សរសេរ​ខគម្ពីរ ឬ​វគ្គ​បទគម្ពីរ ហើយ​សញ្ជឹង​គិត​ពី​អត្ថន័យ​របស់​វា​ចំពោះ​អ្នក។ ប្រើសំណួរដែលមាននៅក្នុងផ្នែកធម្មទេសនា ដើម្បីណែនាំការឆ្លុះបញ្ចាំងរបស់អ្នក។

អនុវត្តការរំពឹងគិតដោយចំណាយពេលពីរបីនាទីជារៀងរាល់ថ្ងៃ ដើម្បីធ្វើឲ្យចិត្តរបស់អ្នកស្ងប់ ហើយផ្តោតលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់។ អ្នក​អាច​ធ្វើ​ដូច្នេះ​បាន​ដោយ​ការ​អាន​ខគម្ពីរ ឬ​វគ្គ​បទគម្ពីរ រួច​អង្គុយ​ស្ងៀម ដោយ​សញ្ជឹង​គិត​ពី​អ្វី​ដែល​អ្នក​បាន​អាន។

ប្រើការអធិស្ឋានដែលមាននៅក្នុងសៀវភៅសិក្សានេះជាការណែនាំសម្រាប់ការអធិស្ឋានប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នក។ សូមចំណាយពេលដើម្បីអរព្រះគុណព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ ហើយសុំការណែនាំ និងទិសដៅនាំពីទ្រង់នៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នក។

តាមរយៈការអនុវត្តទម្លាប់ទាំងនេះជារៀងរាល់ថ្ងៃ អ្នកអាចធ្វើឱ្យការយល់ដឹងរបស់អ្នកកាន់តែស៊ីជម្រៅអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ ហើយទទួលបានបទពិសោធន៍ពីអំណាច និងការណែនាំដែលមកពីការអាន និងសិក្សាព្រះគម្ពីរ។

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top