អំណោយ​នៃ​ការ​អភ័យទោស និង​ការ​បោះបង់​ចោល​ការ​អាក់អន់ចិត្ត

[fusion_builder_container type=”flex” hundred_percent=”no” hundred_percent_height=”no” hundred_percent_height_scroll=”no” align_content=”stretch” flex_align_items=”flex-start” flex_justify_content=”flex-start” hundred_percent_height_center_content=”yes” equal_height_columns=”no” container_tag=”div” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” status=”published” border_style=”solid” box_shadow=”no” box_shadow_blur=”0″ box_shadow_spread=”0″ gradient_start_position=”0″ gradient_end_position=”100″ gradient_type=”linear” radial_direction=”center center” linear_angle=”180″ background_position=”center center” background_repeat=”no-repeat” fade=”no” background_parallax=”none” enable_mobile=”no” parallax_speed=”0.3″ background_blend_mode=”none” video_aspect_ratio=”16:9″ video_loop=”yes” video_mute=”yes” pattern_bg=”none” pattern_bg_style=”default” pattern_bg_opacity=”100″ pattern_bg_blend_mode=”normal” mask_bg=”none” mask_bg_style=”default” mask_bg_opacity=”100″ mask_bg_transform=”left” mask_bg_blend_mode=”normal” absolute=”off” absolute_devices=”small,medium,large” sticky=”off” sticky_devices=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” sticky_transition_offset=”0″ scroll_offset=”0″ animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_delay=”0″ filter_hue=”0″ filter_saturation=”100″ filter_brightness=”100″ filter_contrast=”100″ filter_invert=”0″ filter_sepia=”0″ filter_opacity=”100″ filter_blur=”0″ filter_hue_hover=”0″ filter_saturation_hover=”100″ filter_brightness_hover=”100″ filter_contrast_hover=”100″ filter_invert_hover=”0″ filter_sepia_hover=”0″ filter_opacity_hover=”100″ filter_blur_hover=”0″ background_color=”var(–awb-color2)” padding_left=”0px” border_radius_top_left=”10″ border_radius_top_right=”10″ border_radius_bottom_right=”10″ border_radius_bottom_left=”10″ border_sizes_top=”2″ border_sizes_right=”2″ border_sizes_bottom=”2″ border_sizes_left=”2″ border_color=”var(–awb-color4)” margin_bottom=”0px” padding_bottom=”0px”][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ type=”1_1″ layout=”1_1″ align_self=”auto” content_layout=”column” align_content=”flex-start” valign_content=”flex-start” content_wrap=”wrap” center_content=”no” column_tag=”div” target=”_self” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” sticky_display=”normal,sticky” order_medium=”0″ order_small=”0″ hover_type=”none” border_style=”solid” box_shadow=”no” box_shadow_blur=”0″ box_shadow_spread=”0″ z_index_subgroup=”regular” background_type=”single” gradient_start_position=”0″ gradient_end_position=”100″ gradient_type=”linear” radial_direction=”center center” linear_angle=”180″ lazy_load=”avada” background_position=”left top” background_repeat=”no-repeat” background_blend_mode=”none” sticky=”off” sticky_devices=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” absolute=”off” filter_type=”regular” filter_hover_element=”self” filter_hue=”0″ filter_saturation=”100″ filter_brightness=”100″ filter_contrast=”100″ filter_invert=”0″ filter_sepia=”0″ filter_opacity=”100″ filter_blur=”0″ filter_hue_hover=”0″ filter_saturation_hover=”100″ filter_brightness_hover=”100″ filter_contrast_hover=”100″ filter_invert_hover=”0″ filter_sepia_hover=”0″ filter_opacity_hover=”100″ filter_blur_hover=”0″ transform_type=”regular” transform_hover_element=”self” transform_scale_x=”1″ transform_scale_y=”1″ transform_translate_x=”0″ transform_translate_y=”0″ transform_rotate=”0″ transform_skew_x=”0″ transform_skew_y=”0″ transform_scale_x_hover=”1″ transform_scale_y_hover=”1″ transform_translate_x_hover=”0″ transform_translate_y_hover=”0″ transform_rotate_hover=”0″ transform_skew_x_hover=”0″ transform_skew_y_hover=”0″ transition_duration=”300″ transition_easing=”ease” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_delay=”0″ last=”true” border_position=”all” first=”true” min_height=”” link=””][fusion_text hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” sticky_display=”normal,sticky” margin_top=”10″ margin_right=”30″ margin_left=”30″ animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_delay=”0″]

ស្វែងយល់ពីសារៈសំខាន់នៃការអភ័យទោសនៅក្នុងផ្នែកសិក្សាព្រះគម្ពីរ Christian Quiet Time នេះ។ រកមើលរឿងរបស់អ្នកបម្រើដែលមិនអត់ឱនទោសនៅក្នុងម៉ាថាយ 18:23-35 ហើយរៀនពីរបៀបដែលវាបង្ហាញពីភាពចាំបាច់នៃការបន្តការអភ័យទោសដល់អ្នកដទៃ។ ដោយមានការណែនាំពីការបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវ សូមស្វែងរកការបំផុសគំនិត និងកម្លាំង ដើម្បីមានឆន្ទៈក្នុងការអភ័យទោសជានិច្ច ដូចព្រះបានអត់ទោសឱ្យយើងដែរ។

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container][fusion_builder_container type=”flex” hundred_percent=”no” equal_height_columns=”no” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” background_position=”center center” background_repeat=”no-repeat” fade=”no” background_parallax=”none” parallax_speed=”0.3″ video_aspect_ratio=”16:9″ video_loop=”yes” video_mute=”yes” border_style=”solid” margin_top=”40px” padding_top=”0px”][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_2″ type=”1_2″ layout=”1_2″ align_self=”auto” content_layout=”column” align_content=”flex-start” valign_content=”flex-start” content_wrap=”wrap” center_content=”no” column_tag=”div” target=”_self” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” sticky_display=”normal,sticky” order_medium=”0″ order_small=”0″ hover_type=”none” border_style=”solid” box_shadow=”no” box_shadow_blur=”0″ box_shadow_spread=”0″ z_index_subgroup=”regular” background_type=”single” gradient_start_position=”0″ gradient_end_position=”100″ gradient_type=”linear” radial_direction=”center center” linear_angle=”180″ lazy_load=”avada” background_position=”left top” background_repeat=”no-repeat” background_blend_mode=”none” sticky=”off” sticky_devices=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” absolute=”off” filter_type=”regular” filter_hover_element=”self” filter_hue=”0″ filter_saturation=”100″ filter_brightness=”100″ filter_contrast=”100″ filter_invert=”0″ filter_sepia=”0″ filter_opacity=”100″ filter_blur=”0″ filter_hue_hover=”0″ filter_saturation_hover=”100″ filter_brightness_hover=”100″ filter_contrast_hover=”100″ filter_invert_hover=”0″ filter_sepia_hover=”0″ filter_opacity_hover=”100″ filter_blur_hover=”0″ transform_type=”regular” transform_hover_element=”self” transform_scale_x=”1″ transform_scale_y=”1″ transform_translate_x=”0″ transform_translate_y=”0″ transform_rotate=”0″ transform_skew_x=”0″ transform_skew_y=”0″ transform_scale_x_hover=”1″ transform_scale_y_hover=”1″ transform_translate_x_hover=”0″ transform_translate_y_hover=”0″ transform_rotate_hover=”0″ transform_skew_x_hover=”0″ transform_skew_y_hover=”0″ transition_duration=”300″ transition_easing=”ease” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_delay=”0″ last=”false” border_position=”all” first=”true” min_height=”” link=””][fusion_title title_type=”text” rotation_effect=”bounceIn” display_time=”1200″ highlight_effect=”circle” loop_animation=”off” highlight_width=”9″ highlight_top_margin=”0″ title_link=”off” link_target=”_self” content_align=”left” size=”3″ text_shadow=”no” text_shadow_blur=”0″ gradient_font=”no” gradient_start_position=”0″ gradient_end_position=”100″ gradient_type=”linear” radial_direction=”center center” linear_angle=”180″ style_type=”default” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_delay=”0″ hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” sticky_display=”normal,sticky”]

1. ក្នុងការសរសើរ និងថ្វាយបង្គំ៖

[/fusion_title][fusion_text]

ប្រធានបទនៃការអភ័យទោស និងការបោះបង់ការអាក់អន់ចិត្ត ទាមទារឱ្យមានការឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីព្រះគុណ និងសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ព្រះចំពោះយើង ទោះបីជាមានកំហុស និងចំណុចខ្វះខាតរបស់យើងក៏ដោយ។ ចម្រៀង​ដែល​អាច​សម​នឹង​ប្រធានបទ​នេះ​គឺ “Amazing Grace (My Chains Are Gone)” ដោយ Chris Tomlin។ ទំនុកច្រៀងនៃបទចម្រៀងនេះរំឭកយើងអំពីអំណោយដ៏អស្ចារ្យនៃការអភ័យទោស និងសេរីភាពដែលយើងមាននៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទ។

[/fusion_text][/fusion_builder_column][fusion_builder_column type=”1_2″ type=”1_2″ layout=”1_2″ align_self=”auto” content_layout=”column” align_content=”flex-start” valign_content=”flex-start” content_wrap=”wrap” center_content=”no” column_tag=”div” target=”_self” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” sticky_display=”normal,sticky” order_medium=”0″ order_small=”0″ hover_type=”none” border_style=”solid” box_shadow=”no” box_shadow_blur=”0″ box_shadow_spread=”0″ z_index_subgroup=”regular” background_type=”single” gradient_start_position=”0″ gradient_end_position=”100″ gradient_type=”linear” radial_direction=”center center” linear_angle=”180″ lazy_load=”avada” background_position=”left top” background_repeat=”no-repeat” background_blend_mode=”none” sticky=”off” sticky_devices=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” absolute=”off” filter_type=”regular” filter_hover_element=”self” filter_hue=”0″ filter_saturation=”100″ filter_brightness=”100″ filter_contrast=”100″ filter_invert=”0″ filter_sepia=”0″ filter_opacity=”100″ filter_blur=”0″ filter_hue_hover=”0″ filter_saturation_hover=”100″ filter_brightness_hover=”100″ filter_contrast_hover=”100″ filter_invert_hover=”0″ filter_sepia_hover=”0″ filter_opacity_hover=”100″ filter_blur_hover=”0″ transform_type=”regular” transform_hover_element=”self” transform_scale_x=”1″ transform_scale_y=”1″ transform_translate_x=”0″ transform_translate_y=”0″ transform_rotate=”0″ transform_skew_x=”0″ transform_skew_y=”0″ transform_scale_x_hover=”1″ transform_scale_y_hover=”1″ transform_translate_x_hover=”0″ transform_translate_y_hover=”0″ transform_rotate_hover=”0″ transform_skew_x_hover=”0″ transform_skew_y_hover=”0″ transition_duration=”300″ transition_easing=”ease” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_delay=”0″ last=”true” border_position=”all” first=”false” min_height=”” link=””][fusion_youtube autoplay=”false” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” structured_data=”off” id=”https://www.youtube.com/watch?v=Jbe7OruLk8I” /][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container][fusion_builder_container type=”flex” hundred_percent=”no” equal_height_columns=”no” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” background_position=”center center” background_repeat=”no-repeat” fade=”no” background_parallax=”none” parallax_speed=”0.3″ video_aspect_ratio=”16:9″ video_loop=”yes” video_mute=”yes” border_style=”solid”][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ type=”1_1″ layout=”1_1″ background_position=”left top” border_style=”solid” border_position=”all” spacing=”yes” background_repeat=”no-repeat” margin_top=”0px” margin_bottom=”0px” animation_speed=”0.3″ animation_direction=”left” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” center_content=”no” last=”true” hover_type=”none” background_blend_mode=”overlay” first=”true” min_height=”” link=””][fusion_title title_type=”text” rotation_effect=”bounceIn” display_time=”1200″ highlight_effect=”circle” loop_animation=”off” highlight_width=”9″ highlight_top_margin=”0″ title_link=”off” link_target=”_self” content_align=”left” size=”3″ text_shadow=”no” text_shadow_blur=”0″ gradient_font=”no” gradient_start_position=”0″ gradient_end_position=”100″ gradient_type=”linear” radial_direction=”center center” linear_angle=”180″ style_type=”default” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_delay=”0″ hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” sticky_display=”normal,sticky”]

2. ការអានព្រះគម្ពីរ

[/fusion_title][fusion_text]

អត្ថបទ​មួយ​ដែល​គិត​ដល់​ពេល​គិត​អំពី​ការ​អភ័យទោស និង​ការ​រំសាយ​ការ​អាក់អន់ចិត្ត​គឺ ម៉ាថាយ 18:21-22 ដែល​និយាយ​ថា “បន្ទាប់​មក​ពេត្រុស​បាន​ចូល​មក​ឯ​ទ្រង់ ហើយ​ទូល​ថា បពិត្រ​ព្រះអម្ចាស់ តើ​បង​ប្រុស​របស់​ទូលបង្គំ​នឹង​ប្រព្រឹត្ត​អំពើ​បាប​នឹង​ទូល​បង្គំ​ប៉ុន្មាន​ដង ហើយ​ទូលបង្គំ​អត់​ទោស គាត់? ដល់ទៅប្រាំពីរដង?’ ព្រះយេស៊ូមានព្រះបន្ទូលទៅគាត់ថា៖ ‘ខ្ញុំមិននិយាយទៅកាន់អ្នកទេ រហូតដល់ប្រាំពីរដង ប៉ុន្តែរហូតដល់ចិតសិបដងប្រាំពីរ។’។ ដូចដែលព្រះគ្រីស្ទបានអត់ទោសឱ្យយើង។

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container][fusion_builder_container type=”flex” hundred_percent=”no” equal_height_columns=”no” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” background_position=”center center” background_repeat=”no-repeat” fade=”no” background_parallax=”none” parallax_speed=”0.3″ video_aspect_ratio=”16:9″ video_loop=”yes” video_mute=”yes” border_style=”solid”][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ type=”1_1″ layout=”1_1″ background_position=”left top” border_style=”solid” border_position=”all” spacing=”yes” background_repeat=”no-repeat” margin_top=”0px” margin_bottom=”0px” animation_speed=”0.3″ animation_direction=”left” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” center_content=”no” last=”true” hover_type=”none” background_blend_mode=”overlay” first=”true” min_height=”” link=””][fusion_title title_type=”text” rotation_effect=”bounceIn” display_time=”1200″ highlight_effect=”circle” loop_animation=”off” highlight_width=”9″ highlight_top_margin=”0″ title_link=”off” link_target=”_self” content_align=”left” size=”3″ text_shadow=”no” text_shadow_blur=”0″ gradient_font=”no” gradient_start_position=”0″ gradient_end_position=”100″ gradient_type=”linear” radial_direction=”center center” linear_angle=”180″ style_type=”default” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_delay=”0″ hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” sticky_display=”normal,sticky”]

3. ការសិក្សាព្រះគម្ពីរ

[/fusion_title][fusion_text animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_delay=”0″ hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” sticky_display=”normal,sticky”]

ក្នុង​វគ្គ​នេះ ពេត្រុស​យេស៊ូ​សួរ​ថា​គាត់​គួរ​អត់​ទោស​ឲ្យ​បង​ប្រុស​ប៉ុន្មាន​ដង ហើយ​ព្រះ​យេស៊ូ​ក៏​ឆ្លើយ​តប​ជា​មួយ​នឹង​ពាក្យ​ប្រៀបធៀប​នៃ​អ្នក​បម្រើ​ដែល​មិន​អត់​ទោស។ អ្នក​បម្រើ​ជំពាក់​បំណុល​ម្ចាស់​ខ្លួន​យ៉ាង​សម្បើម ដែល​គាត់​មិន​អាច​សង​វិញ​បាន។ ជាការឆ្លើយតប មេបានអត់ទោសឱ្យបំណុលទាំងស្រុង។ ទោះ​ជា​យ៉ាង​ណា អ្នក​បម្រើ​នោះ​ក៏​ទៅ​ទាមទារ​សំណង​ពី​អ្នក​បម្រើ​ម្នាក់​ដែល​ជំពាក់​បំណុល​គាត់​បន្តិច​បន្តួច។ ពេល​អ្នក​បម្រើ​ម្នាក់​មិន​អាច​សង​ប្រាក់​បាន អ្នក​បម្រើ​ដែល​អត់​ទោស​នោះ​ក៏​ចាប់​គាត់​ដាក់​គុក។ ពេល​ម្ចាស់​ដឹង​រឿង​នេះ​ហើយ គាត់​ខឹង​ក៏​ដក​ការ​អត់​ទោស​វិញ ដោយ​ដាក់​ទោស​អ្នក​បម្រើ​ដែល​មិន​អត់​ទោស​ឲ្យ​ដោយ​សារ​តែ​គាត់​គ្មាន​មេត្តា។

ពីរឿងប្រៀបប្រដូចនេះ យើងអាចរៀនមេរៀនសំខាន់ៗជាច្រើន៖

1. ព្រះបានអត់ទោសឱ្យយើងនូវបំណុលដ៏ធំសម្បើមដែលយើងមិនអាចសងវិញ។ ដូច​អ្នក​បម្រើ​ជំពាក់​ម្ចាស់​របស់​ខ្លួន​ជា​បំណុល​ដ៏​សម្បើម យើង​ជំពាក់​ព្រះ​ជា​បំណុល​ឥត​កំណត់​ដោយ​សារ​អំពើ​បាប​របស់​យើង។ យ៉ាង​ណា​ក៏​ដោយ ព្រះ​បាន​អត់​ទោស​ឲ្យ​យើង​តាម​រយៈ​យញ្ញបូជា​នៃ​ព្រះ​រាជបុត្រា​របស់​ទ្រង់ គឺ​ព្រះ​យេស៊ូ​គ្រីស្ទ។
2. ការអភ័យទោសមិនមែនជាជម្រើសទេ។ រឿង​ប្រៀបប្រដូច​អំពី​អ្នក​បម្រើ​ដែល​មិន​អត់ឱន​ទោស​បង្ហាញ​យើង​ថា ការ​អភ័យទោស​មិន​មែន​ជា​ការ​ផ្ដល់​យោបល់​ទេ ប៉ុន្តែ​ជា​តម្រូវ​ការ។ បើ​យើង​បាន​អត់​ទោស​ឲ្យ​ច្រើន យើង​ក៏​ត្រូវ​អត់​ទោស​អ្នក​ដទៃ​ដែរ។
3. ការអភ័យទោសគឺជាដំណើរការមួយ។ អ្នកបំរើដែលមិនអត់ទោសមិនបានអត់ទោសឱ្យអ្នកបំរើរបស់គាត់ភ្លាមៗទេ ហើយយើងប្រហែលជាពិបាកអត់ទោសដល់អ្នកដែលបានធ្វើបាបយើងផងដែរ។ ប៉ុន្តែ ដោយ​មាន​ជំនួយ​ពី​ព្រះ យើង​អាច​បញ្ចេញ​កំហឹង និង​ភាព​ជូរចត់​របស់​យើង ហើយ​ស្វែងរក​សេរីភាព​ក្នុង​ការ​អភ័យទោស។
4. ការបដិសេធមិនអត់ទោសមានផលវិបាក។ អ្នកបំរើដែលមិនអត់ឱនទោសបានទទួលរងនូវផលវិបាកយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយសារការខ្វះសេចក្ដីមេត្ដាករុណារបស់គាត់ ហើយយើងក៏អាចរងទុក្ខដែរប្រសិនបើយើងមិនព្រមអភ័យទោស។ ការប្រកាន់ខ្ជាប់នូវភាពជូរចត់ និងកំហឹងអាចនាំឱ្យមានអារម្មណ៍អវិជ្ជមាន និងផលប៉ះពាល់ដល់រាងកាយ។

នៅពេល​យើង​សញ្ជឹងគិត​លើ​វគ្គ​បទគម្ពីរ​នេះ និង​ឥទ្ធិពល​របស់វា​សម្រាប់​ជីវិត​យើង នោះ​យើង​អាច​សុំ​ព្រះវិញ្ញាណ​បរិសុទ្ធ​ឲ្យ​ជួយ​យើង​អភ័យទោស​ដល់​អ្នក​ដទៃ ដូច​ដែល​ព្រះគ្រីស្ទ​បាន​អត់ទោស​ឲ្យ​យើង។ យើងក៏អាចចងចាំបានដែរថា ការអភ័យទោសមិនមែនជាព្រឹត្តិការណ៍តែមួយដងនោះទេ ប៉ុន្តែជាការអនុវត្តប្រចាំថ្ងៃ ហើយយើងអាចជឿជាក់បានថា ព្រះនឹងប្រទានឱ្យយើងនូវកម្លាំងដើម្បីពង្រីកការអភ័យទោស បើទោះបីជាវាលំបាកក៏ដោយ។

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container][fusion_builder_container type=”flex” hundred_percent=”no” equal_height_columns=”no” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” background_position=”center center” background_repeat=”no-repeat” fade=”no” background_parallax=”none” parallax_speed=”0.3″ video_aspect_ratio=”16:9″ video_loop=”yes” video_mute=”yes” border_style=”solid”][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ type=”1_1″ layout=”1_1″ background_position=”left top” border_style=”solid” border_position=”all” spacing=”yes” background_repeat=”no-repeat” margin_top=”0px” margin_bottom=”0px” animation_speed=”0.3″ animation_direction=”left” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” center_content=”no” last=”true” hover_type=”none” background_blend_mode=”overlay” first=”true” min_height=”” link=””][fusion_title title_type=”text” rotation_effect=”bounceIn” display_time=”1200″ highlight_effect=”circle” loop_animation=”off” highlight_width=”9″ highlight_top_margin=”0″ title_link=”off” link_target=”_self” content_align=”left” size=”3″ text_shadow=”no” text_shadow_blur=”0″ gradient_font=”no” gradient_start_position=”0″ gradient_end_position=”100″ gradient_type=”linear” radial_direction=”center center” linear_angle=”180″ style_type=”default” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_delay=”0″ hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” sticky_display=”normal,sticky”]

4. សមាធិ

[/fusion_title][fusion_text animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_delay=”0″ hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” sticky_display=”normal,sticky”]

ការអភ័យទោសមិនតែងតែងាយស្រួលនោះទេ ហើយការបោះបង់ការអាក់អន់ចិត្តអាចជាដំណើរការដ៏លំបាកមួយ។ ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងសញ្ជឹងគិតអំពីព្រះគុណ និងសេចក្ដីមេត្ដាករុណារបស់ព្រះចំពោះយើង យើងត្រូវបានរំឭកអំពីអំណោយទាននៃការអភ័យទោសដ៏អស្ចារ្យដែលយើងបានទទួលតាមរយៈព្រះគ្រីស្ទ។ យើងក៏អាចសុំព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ ដើម្បីជួយយើងដោះលែងកំហឹង និងភាពជូរចត់របស់យើងចំពោះអ្នកដទៃ ហើយជំនួសអារម្មណ៍ទាំងនោះដោយក្តីមេត្តា និងសេចក្តីស្រឡាញ់។ នៅពេលយើងផ្តោតលើភាពល្អរបស់ព្រះ និងសេរីភាពដែលមកជាមួយការអភ័យទោស នោះយើងអាចស្វែងរកសន្តិភាពនៅក្នុងចិត្ត និងកម្លាំងដើម្បីអភ័យទោស។

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container][fusion_builder_container type=”flex” hundred_percent=”no” equal_height_columns=”no” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” background_position=”center center” background_repeat=”no-repeat” fade=”no” background_parallax=”none” parallax_speed=”0.3″ video_aspect_ratio=”16:9″ video_loop=”yes” video_mute=”yes” border_style=”solid”][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ type=”1_1″ layout=”1_1″ background_position=”left top” border_style=”solid” border_position=”all” spacing=”yes” background_repeat=”no-repeat” margin_top=”0px” margin_bottom=”0px” animation_speed=”0.3″ animation_direction=”left” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” center_content=”no” last=”true” hover_type=”none” background_blend_mode=”overlay” first=”true” min_height=”” link=””][fusion_title title_type=”text” rotation_effect=”bounceIn” display_time=”1200″ highlight_effect=”circle” loop_animation=”off” highlight_width=”9″ highlight_top_margin=”0″ title_link=”off” link_target=”_self” content_align=”left” size=”3″ text_shadow=”no” text_shadow_blur=”0″ gradient_font=”no” gradient_start_position=”0″ gradient_end_position=”100″ gradient_type=”linear” radial_direction=”center center” linear_angle=”180″ style_type=”default” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_delay=”0″ hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” sticky_display=”normal,sticky”]

5. ការអធិស្ឋាន

[/fusion_title][fusion_text animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_delay=”0″ hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” sticky_display=”normal,sticky”]

ឱព្រះជាម្ចាស់អើយ សូមអរព្រះគុណចំពោះអំណោយដ៏វិសេសវិសាលនៃការអភ័យទោសរបស់អ្នក។ សូម​ជួយ​យើង​ឱ្យ​បោះបង់​ចោល​ការ​អន់ចិត្ត និង​ជូរចត់​ចំពោះ​អ្នក​ដទៃ ហើយ​ពង្រីក​សេចក្ដី​មេត្តាករុណា និង​ព្រះគុណ​ដូច​គ្នា​ដែល​អ្នក​បាន​បង្ហាញ​យើង។ សូម​បំពេញ​យើង​ដោយ​ព្រះវិញ្ញាណ​បរិសុទ្ធ​របស់​អ្នក ហើយ​ប្រទាន​ឲ្យ​យើង​នូវ​កម្លាំង​ដើម្បី​អត់ទោស ទោះ​ជា​វា​មាន​ការ​លំបាក​ក៏​ដោយ។ យើងសុំសន្តិភាព និងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់អ្នកមកសោយរាជ្យក្នុងដួងចិត្តរបស់យើង និងសម្រាប់ការណែនាំរបស់អ្នក នៅពេលយើងស្វែងរកដើម្បីរស់នៅក្នុងជីវិតនៃការអភ័យទោស និងក្តីមេត្តា។ ក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ អាម៉ែន។

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container][fusion_builder_container type=”flex” hundred_percent=”no” equal_height_columns=”no” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” background_position=”center center” background_repeat=”no-repeat” fade=”no” background_parallax=”none” parallax_speed=”0.3″ video_aspect_ratio=”16:9″ video_loop=”yes” video_mute=”yes” border_style=”solid”][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ type=”1_1″ layout=”1_1″ background_position=”left top” border_style=”solid” border_position=”all” spacing=”yes” background_repeat=”no-repeat” margin_top=”0px” margin_bottom=”0px” animation_speed=”0.3″ animation_direction=”left” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” center_content=”no” last=”true” hover_type=”none” background_blend_mode=”overlay” first=”true” min_height=”” link=””][fusion_title title_type=”text” rotation_effect=”bounceIn” display_time=”1200″ highlight_effect=”circle” loop_animation=”off” highlight_width=”9″ highlight_top_margin=”0″ title_link=”off” link_target=”_self” content_align=”left” size=”3″ text_shadow=”no” text_shadow_blur=”0″ gradient_font=”no” gradient_start_position=”0″ gradient_end_position=”100″ gradient_type=”linear” radial_direction=”center center” linear_angle=”180″ style_type=”default” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_delay=”0″ hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” sticky_display=”normal,sticky”]

6. សារព័ត៌មាន និងការអនុវត្ត

[/fusion_title][fusion_text animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_delay=”0″ hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” sticky_display=”normal,sticky”]

ការសរសេរសារពត៌មានគឺជាការអនុវត្តដ៏មានប្រយោជន៍សម្រាប់ការឆ្លុះបញ្ចាំងពីដំណើររបស់យើងឆ្ពោះទៅរកការអភ័យទោស និងបោះបង់ការអាក់អន់ចិត្ត។ នៅក្នុងសៀវភៅកំណត់ហេតុរបស់យើង យើងអាចសរសេរគំនិត និងអារម្មណ៍របស់យើង ហើយកត់ត្រាការវិវត្តរបស់យើង នៅពេលយើងស្វែងរកការអភ័យទោសដល់អ្នកដទៃ។ យើងក៏អាចប្រើសៀវភៅកំណត់ហេតុរបស់យើងដើម្បីសរសេរការអធិស្ឋាន និងខគម្ពីរដែលលើកទឹកចិត្តយើងក្នុងដំណើរការនេះ។ វិធីសាស្រ្តដ៏មានប្រយោជន៍មួយគឺត្រូវសរសេរឈ្មោះអ្នកដែលយើងត្រូវអត់ទោស ហើយអធិស្ឋានឱ្យពួកគេជារៀងរាល់ថ្ងៃ។ យើងក៏អាចប្រើទិនានុប្បវត្តិរបស់យើងដើម្បីសរសេរសំបុត្រទៅកាន់អ្នកដែលធ្វើបាបយើង ទោះបីជាយើងមិនដែលមានបំណងផ្ញើវាក៏ដោយ។ នេះអាចជួយយើងបញ្ចេញអារម្មណ៍របស់យើង និងស្វែងរកការព្យាបាលនៅក្នុងដំណើរការនេះ។ នៅពេលយើងកត់ត្រា និងឆ្លុះបញ្ចាំងពីភាពល្អ និងព្រះគុណរបស់ព្រះ យើងអាចស្វែងរកភាពក្លាហាន និងកម្លាំងដើម្បីបោះបង់ការអាក់អន់ចិត្ត និងពង្រីកការអភ័យទោសដល់អ្នកដទៃ។

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top