សេចក្ដីស្រឡាញ់ និងការស្ដារឡើងវិញ៖ ការចាត់តាំងរបស់ពេត្រុស

បងប្អូនប្រុសស្រីជាទីគោរព!

  ថ្ងៃនេះ ខ្ញុំចង់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាទៅកាន់វគ្គសំខាន់មួយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរ KJV ដែលបង្រៀនយើងនូវមេរៀនដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបានអំពីសេចក្តីជំនឿ ការអភ័យទោស និងសេចក្តីស្រឡាញ់។  នៅក្នុងយ៉ូហាន 21:15-17 យើងឃើញទំនាក់ទំនងដ៏កក់ក្តៅមួយ ប៉ុន្តែយ៉ាងជ្រាលជ្រៅរវាងព្រះយេស៊ូវ និងពេត្រុស ដែលកើតឡើងបន្ទាប់ពីពេត្រុសបានបដិសេធថាខ្លួនមិនស្គាល់ព្រះយេស៊ូវជាបីដង។

  សូមអនុញ្ញាតឱ្យខ្ញុំកំណត់កន្លែងកើតហេតុ។  បន្ទាប់​ពី​ការ​ឆ្កាង​និង​ការ​ប្រោស​ឲ្យ​រស់​ឡើង​វិញ​របស់​ព្រះ​យេស៊ូ ទ្រង់​បាន​បង្ហាញ​ខ្លួន​ដល់​ពួក​សិស្ស​របស់​ទ្រង់​ជា​ច្រើន​ដង។  មានពេលមួយ ទ្រង់បានជួបជាមួយនឹងពួកគេនៅមាត់សមុទ្រកាលីឡេ ជាកន្លែងដែលទ្រង់បានធ្វើអព្ភូតហេតុមួយ បណ្តាលឱ្យមានហ្វូងត្រីយ៉ាងធំ។  ក្រោយ​ពី​អាហារ​ពេល​ព្រឹក​រួច ព្រះ‌យេស៊ូ​ក៏​នាំ​ពេត្រុស​ទៅ​ម្ខាង ហើយ​សួរ​ថា៖ «ស៊ីម៉ូន ជា​កូន​របស់​យ៉ូណាស តើ​អ្នក​ស្រឡាញ់​ខ្ញុំ​ជាង​អ្នក​ទាំង​នេះ​ឬ?»។  (យ៉ូហាន ២១:១៥, KJV)

  សូម​កត់​សម្គាល់​ថា ព្រះ​យេស៊ូវ​បាន​មាន​បន្ទូល​ទៅ​ពេត្រុស​តាម​ឈ្មោះ​ចាស់​របស់​គាត់​ថា ស៊ីម៉ូន ដែល​អាច​ជា​ទី​រំឭក​ពី​ការ​តស៊ូ​និង​ការ​ខ្វះខាត​របស់​ពេត្រុស​ពី​អតីតកាល។  ព្រះ​យេស៊ូ​បាន​សួរ​ពេត្រុស​ថា​តើ​គាត់​ស្រឡាញ់​ទ្រង់ខ្លាំង​ជាង​អ្វី​ទាំង​អស់ រួម​ទាំង​មិត្ត​ភក្តិ​របស់​គាត់ និង​ជីវិត​របស់​គាត់​ដែរ។  ពេត្រុស​បាន​ឆ្លើយ​ថា “មែន​ហើយ ព្រះ‌អម្ចាស់​ទ្រង់​ជ្រាប​ថា​ខ្ញុំ​ស្រឡាញ់​ទ្រង់” (យ៉ូហាន ២១:១៥, KJV)។

  បន្ទាប់​មក ព្រះយេស៊ូ​មាន​ព្រះបន្ទូល​ទៅ​ពេត្រុស​ថា៖ «ចូរ​ចិញ្ចឹម​កូន​ចៀម​របស់​ខ្ញុំ»។  (យ៉ូហាន ២១:១៥, KJV) នេះ​គឺ​ជា​ការ​ប្រគល់​ឲ្យ​ពេត្រុស​មើល​ថែ​និង​ឃ្វាល​អ្នក​កាន់​តាម​ព្រះ​គ្រីស្ទ។

  ប៉ុន្ដែ ព្រះយេស៊ូមិនបានឈប់នៅទីនោះទេ។  ទ្រង់​បាន​សួរ​ពេត្រុស​ម្ដង​ទៀត​នូវ​សំណួរ​ដដែល​នេះ​ថា «ស៊ីម៉ូន ជា​កូន​របស់​យ៉ូណាស តើ​អ្នក​ស្រឡាញ់​ខ្ញុំ​ទេ?  (យ៉ូហាន ២១:១៦, KJV) ហើយ​ពេត្រុស​បាន​ឆ្លើយ​តប​ដូច​គ្នា។  ព្រះ​យេស៊ូ​មាន​បន្ទូល​ម្ដង​ទៀត​ថា​៖ ​«​ចូរ​ចិញ្ចឹម​ចៀម​របស់​ខ្ញុំ​ចុះ»។  (យ៉ូហាន ២១:១៦)

  បន្ទាប់​មក ព្រះយេស៊ូ​មាន​ព្រះបន្ទូល​សួរ​ពេត្រុស​ជា​លើក​ទី​បី​ថា៖ «ស៊ីម៉ូន ជា​កូន​របស់​លោក​យ៉ូណាស តើ​អ្នក​ស្រឡាញ់​ខ្ញុំ​ទេ?»។  (យ៉ូហាន ២១:១៧, ខ.ស.) លើក​នេះ ពេត្រុស​ព្រួយ​ចិត្ត​ដែលព្រះ​យេស៊ូ​ទ្រង់បាន​សួរ​គាត់​សំណួរ​ដដែល​បី​ដង។  នោះគាត់​ក៏ឆ្លើយ​ថា​៖ ​«​លោក​ម្ចាស់ ទ្រង់​ជ្រាប​គ្រប់​ការណ៍​ទាំង​អស់ ទ្រង់​ជ្រាប​ថា​ខ្ញុំ​ស្រឡាញ់​ទ្រង់»។  (យ៉ូហាន ២១:១៧, KJV)

  ព្រះយេស៊ូ​មាន​ព្រះបន្ទូល​តប​ម្តងទៀតថា៖ «ចូរ​ចិញ្ចឹម​ចៀម​របស់​ខ្ញុំ»។  (យ៉ូហាន ២១:១៧, KJV)

  បងប្អូនជាទីស្រឡាញ់អើយ វគ្គនេះបង្ហាញយើងថា សូម្បីតែបន្ទាប់ពីយើងដួល ហើយបរាជ័យក៏ដោយ ព្រះយេស៊ូវនៅតែចង់ឱ្យយើងបម្រើទ្រង់ ហើយស្រឡាញ់ទ្រង់។  ទ្រង់បានអភ័យទោសចំពោះការបដិសេធរបស់ពេត្រុស ហើយបានស្ដារគាត់ឡើងវិញនូវតួនាទីរបស់គាត់ជាអ្នកដឹកនាំក្រុមជំនុំដំបូង។  សេចក្តីស្រឡាញ់ និងការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់ពេត្រុសចំពោះព្រះគ្រីស្ទ មិនត្រូវបានវាស់វែងដោយការបរាជ័យក្នុងអតីតកាលរបស់គាត់ទេ ប៉ុន្តែដោយសកម្មភាពបច្ចុប្បន្ន និងអនាគតរបស់គាត់។

  សំណួរដដែលៗរបស់ព្រះយេស៊ូ និងបេសកកម្មដើម្បីយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអ្នកកាន់តាមទ្រង់ បង្ហាញយើងពីសារៈសំខាន់នៃការមិនគ្រាន់តែប្រកាសសេចក្ដីស្រឡាញ់របស់យើងចំពោះព្រះគ្រីស្ទប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងរស់នៅតាមសកម្មភាពទៀតផង។  សេចក្ដីស្រឡាញ់របស់យើងចំពោះព្រះគ្រីស្ទគួរតែបង្ហាញឱ្យឃើញយ៉ាងច្បាស់អំពីរបៀបដែលយើងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះរាស្ដ្រទ្រង់ មិនថាតាមរយៈការបម្រើ សេចក្ដីសប្បុរស សេចក្ដីសប្បុរស ឬសេចក្តីមេត្តាក្ដី។

  បងប្អូនប្រុសស្រីជាទីស្រឡាញ់ សូមឲ្យយើងទទួលការលើកទឹកចិត្ដដោយវគ្គនេះ ហើយចងចាំថា ព្រះយេស៊ូវទ្រង់ស្រឡាញ់យើង ទោះបីជាយើងខ្វះខាតក៏ដោយ ហើយទ្រង់អំពាវនាវឱ្យយើងស្រឡាញ់ទ្រង់ និងប្រជាជនទ្រង់អស់ពីចិត្ត។  សូម​ឲ្យ​យើង​រស់​នៅ​ក្នុង​របៀប​មួយ​ដែល​បង្ហាញ​ពី​សេចក្តី​ស្រឡាញ់​របស់​យើង​ចំពោះ​ព្រះគ្រីស្ទ មិន​ត្រឹម​តែ​ពាក្យ​សម្ដី​ប៉ុណ្ណោះ​ទេ ប៉ុន្តែ​ដោយ​ការ​ប្រព្រឹត្ត។

  អាម៉ែន

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top